Thẻ đo độ ẩm (Hic Cobalt-Free)

– Quy cách: 3 dots và 6 dots.

– Hộp: 250pcs (25 thẻ/gói).