Màng PE quấn hàng loại trong

Tên sản phẩm: màng PE

Màu sắc: trong suốt

Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.

Công dụng: giúp bảo vệ hàng hóa tránh đổ vỡ, rơi rớt trong quá trình vận chuyển.

Danh mục: