Kit test Sugentech Hàn Quốc

– Khay thử: 25 khay thử

– Ống đã có dịch chiết (0,3ml/ống): 25 ống

– Đầu nhỏ giọt: 25 chiếc

– Tăm bông lấy mẫu: 25 que

– Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ

Danh mục: