Băng keo hai mặt

Sản phẩm băng keo hai mặt tại Bình Dương có quy cách sau :

– Quy cách : 5 x 23y ; 10*23y ; 20 x 23y ; 48 x 23y ; 48 x 50y