Băng keo giấy màu

Sản phẩm Băng keo giấy nhăn tại bình dương có quy cách sau :

– Tên : Băng keo giấy nhăn

– Quy cách : 5 x 23y ; 10*23y ; 20 x 23y ; 48 x 23y ; 48 x 50y